Contact us

Welcome to Finnish National Gallery's webshop!

Ateneum

Historier inom finsk konst galleri guide

Gallery guide: Ateneum´s collection exhibition Stories of Finnish Art 18.3.2016 – 31.12.2022

Language: Swedish

Other language options: Finnish and English

Read more

3,00  Incl. VAT. 10%

SKU: 108432

In stock

Description

Soft cover, 38 pages.

Konstmuseet Ateneum har redan dominerat stadsbilden vid Järnvägstorget i Helsingfors i över 130 år. Den nya Ateneumbyggnaden som är ritad av Theodor Höijer öppnades 1888. Alltsedan dess har den ständigt växande konstsamlingen visats för publiken. Fram till år 1983 kunde man också studera bildkonst och konstindustri i samma lokaler.

I dag tar Konstmuseet Ateneum hand om Finlands äldsta och mest omfattande konstsamling. Utgående från samlingen har vi byggt upp utställningen Historier inom finsk konst som berättar om finländsk konst och hur det finländska konstfältet är uppbyggt. Genom konstverken får man också en bild av det finländska samhället, dess olika skikt, och vad en konstnär under sin egen samtid såg i det omgivande samhället. När en jämförelse görs med samlingens internationella verk ger utställningen en rik och mångsidig bild av den finländska konstens bana.