Contact us

Welcome to Finnish National Gallery's webshop!

Ateneum

Description

Till den västerländska konstens historia hör en mängd konstverk som är kända världen över. Flera av dem behandlar antikens myter, bibliska motiv eller är återgivningar av betydelsefulla personer eller händelser. Utställningen granskar konsthistoriens klassiska verk och berättelser ur en modern synvinkel. Kända målningar och skulpturer har inspirerat samtidskonstnärer, vars synvinklar varierar mellan beundran av de gamla mästarna och kritiskt ifrågasättande av maktstrukturer.

Utställningen ger en påminnelse om museernas roll som upprätthållare av en konsthistorisk ramberättelse. I Europa öppnades nationella museisamlingar för allmänheten på 1800-talet, vilket gjorde det möjligt för en stor skara besökare att se konst. Vid sidan av museerna var konsthistoriska handböcker, tryckta bilder, almanackor och kopior effektiva spridare av konst. I utställningskatalogen ges mångsidig kunskap om dessa bakomliggande faktorer, och varför just vissa verk har blivit aldrig sinande inspirationskällor. Konstmuseet Ateneum som öppnades för allmänheten 1888 utgör med sina samlingar och utställningar en del av denna kontinuerligt uppdaterade berättelse och kedja av tolkningar.

Utställningen visades först på Nationalmuseum i Stockholm på våren 2020. Dess huvudkuratorer är FD Susanna Pettersson och James Putnam. På Konstmuseet Ateneum har utställningen kuraterats av FD Marja Sakari och intendent Sointu Fritze.

Inspiration – samtidskonst & klassiker gallery guide

Gallery guide to Ateneum´s exhibition Inspiration – Contemporary art & Classics 18.6. – 20.9.2020.

Language: Swedish

Other language options: Finnish and English.

Soft cover, 34 pages.

Read more

3,00  Incl. VAT. 10%

SKU: 109178

In stock