Färg & ljus - arvet efter impressionismen

$28.00

Description
Hur uppstod världens mest kända konströrelse, impressionismen, och den efterföljande neoimpressionismen? Varför inspirerades inte finländska konstnärer av impressionismen i Paris på 1870-talet? Vad låg bakom entusiasmen för regnbågsfärger inom den finländska konsten i början av 1900-talet?

Konstmuseet Ateneums utställningskatalog Färg & ljus – arvet efter impressionismen utforskar impressionismens och neoimpressionismens radikala natur och inflytande på finländsk färgkonst. Den presenterar också Konstmuseet Ateneums historia och samlingar med en stor utställning av fransk-belgisk konst 1904 som en av höjdpunkterna. Artiklarna i boken har skrivits av professor emeritus Anthea Callen, som är en välkänd expert på impressionism, av utställningskuratorerna Marja Sakari (FD) och Anna-Maria von Bonsdorff (FD) samt av FD Riitta Ojanperä, FD Marja Lahelma och fil.lic. Timo Huusko.

Publisher: Ateneum Art Museum, 2023.
Editors: Sointu Fritze & Lene Wahlsten.
Writers: Anna-Maria von Bonsdorff, Anthea Callen, Timo Huusko, Marja Lahelma, Riitta Ojanperä & Marja Sakari.
ISBN: 978-952-7371-65-7
Size 27 x 22 cm, 144 pages.
Softcover.

Every purchase supports the Finnish National Gallery