Ota yhteyttä

Tervetuloa Kansallisgallerian museoiden verkkokauppaan!

Tietosuojaseloste

Tietosuojalain (1050/2018) mukainen tietosuojaseloste.

Rekisterin nimi

Kansallisgallerian myyntiyksikön asiakasrekisteri

Rekisterin pitäjä

Kansallisgalleria
Kaivokatu 2
00100 Helsinki
Y-tunnus 0800570-3

Rekisteriä hoitava henkilö

Myyntijohtaja Mari Alijoki
puhelin: +358 294 500 343
sähköposti: [email protected]

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja käsittelyn laillinen peruste

Kansallisgallerialle luovutettujen henkilötietojen käsittely perustuu EU:n tietosuoja-asetuksen 6 artiklan oikeusperusteisiin ja tietosuojalakiin (1050/2018). Tietoja säilytetään niin kauan aikaa kuin toiminnallinen yhteys alkuperäiseen käyttötarkoitukseen säilyy. Osaa tiedoista säilytetään niistä annettujen normien mukaisesti. Lähtökohtana on tietojen säilytysaikojen minimointi niin, että turhia tietoja ei säilytetä.

Henkilötietojen käsittely perustuu myös 13.12.2013 annettuun lakiin Kansallisgalleriasta. Kansallisgalleria on perustettu kulttuuriperinnön vahvistamiseksi ja taiteellisen sivistyksen edistämiseksi (laki Kansallisgalleriasta 889/2013, 1 §). Sen tehtävänä on huolehtia museon kokoelman ylläpidosta ja kartuttamisesta, harjoittaa näyttelytoimintaa ja muuta taidemuseotoimintaa ja osallistua taidemuseoalan kehittämiseen. Tehtäviään hoitaessaan Kansallisgallerian tulee vahvistaa kuvataiteen yhteiskunnallista vaikuttavuutta (laki Kansallisgalleriasta 2 §).
Kansallisgallerian museoita ovat Ateneumin Taidemuseo, Nykytaiteen museo Kiasma ja Sinebrychoffin taidemuseo.

Henkilötietojen käsittelyn peruste voi olla edellä mainittujen lisäksi myös asiakassuhde tai asiakkaan suostumus.

Rekisterin käyttötarkoitus on Kansallisgallerian museokaupan asiakasrekisterin ylläpitäminen sekä asiakkaiden tilausten käsittely ja arkistointi. Rekisterin tietoja voidaan käyttää Kansallisgallerian myyntiyksikön toiminnan kehittämiseen liittyen, asiakaspalautteen keräämiseen, tilastollisiin tarkoituksiin ja markkinointiin.

Rekisterin pitämät tiedot

Henkilörekisteri sisältää seuraavia tietoja soveltuvin osin:

 • Henkilön etu- ja sukunimi
 • Sähköpostiosoite
 • Osoite (Katuosoite, Postinumero, Postitoimipaikka, Maa)
 • Puhelinnumero
 • Käyttäjätunnus
 • Salasana
 • Yritys
 • Y-Tunnus
 • Tiedot käsitellyistä tilauksista (tilatut tuotteet, tilauksen summa, käytetyt alennuskoodit)
 • Tilausten maksutavat ja niihin liittyvät tiedot
 • Lomakkeille ja tietokenttiin syötetyt tiedot
 • IP-osoite
 • Verkkosivujen käytön generoima data (esim. Google Analytics)

Säännönmukaiset tietolähteet

Tietoja kerätään rekisteröidyiltä, Kansallisgallerian toiminnan kannalta tärkeiltä sidosryhmiltä ja julkisista rekistereistä lain sallimissa rajoissa (esim. Kaupparekisteri, Yritystietorekisteri, Verohallinnon rekisterit, Väestörekisterikeskus).

Muut säännönmukaiset tietolähteet:

 • lomakkeet
 • sähköpostit
 • puhelinkeskustelut
 • tapaamiset
 • digitaalisen myyntikanavan käyttö ja siellä tehtävät tilaukset

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja ei luovuteta Kansallisgallerian ulkopuolelle. Rekisteröityneen henkilötiedot hävitetään käyttäjän pyynnöstä.

Rekisterin suojauksen periaatteet (pääsynhallinta järjestelmään, roolit ja käyttöoikeudet tietoon)

 • Järjestelmä on teknisesti suojattu ja sitä käytetään suojatulla yhteydellä. Järjestelmä on suojattu käyttäjätunnuksin ja salasanoin.
 • Rekisteriin/Järjestelmään käyttäjäoikeuksia on rajoitetusti ja järjestelmän pääkäyttäjät hallinnoivat käyttäjäoikeuksia.
 • Rekisterin/Järjestelmän tietoihin pääsy ja käsittelyoikeus on Kansallisgallerian ja sen museoiden rajatuilla työntekijöillä.
 • Rekisterin tiedot on suojattu asiattomalta katselulta, muuttamiselta ja hävittämiseltä.
 • Suojaus perustuu käyttövaltuushallintaan, tietokantojen ja palvelinten tekniseen suojaukseen, tilojen fyysiseen suojaukseen, kulunvalvontaan, tietoliikenteen suojaukseen ja tietojen varmuuskopiointiin.

Ohjeet tietojen tarkistamiseen

Tarkemmat tiedot tietojen tarkastamiseen, muuttamiseen tai poistamiseen löydät Kansallisgallerian saavutettavuus ja tietosuoja -sivuilta:

https://www.kansallisgalleria.fi/fi/tietosuoja

Evästekäytännöt

Käytämme sivustollamme evästeitä. Tutustu evästekäytäntöihin Tietoa evästeistä -sivulla.