Inspiration - Tradition och samtid

10,00 €
Lowest price within the last 30 days: 10,00 € (20.05.2024)

Description

Inspiration - Iconic Works, Ateneum 18.6. - 20.9.2020.

Language Swedish.

I den västerländska konstens historia finns ett antal verk som är kända överallt i världen. Många behandlar antika myter eller religiösa teman, andra föreställer frmanstående personer eller viktiga händelser. Här presenterar vi ett urval ikoniska verk från Laokoongruppen fram till Tänkaren av Rodin och undersöker hur dagens konstnärer ser på vår visuella kulturs historia. Vilka verk fortsätter att inspirera i vår tid?

Vi betonar också museernasroll som skapare av den konsthistoriska ramberättelssen. I 1800-talets Europa grundades ett stort antal museer. Samtidigt publicerades de första betydande konsthistoriska översikterna. Även de bidrog till attlyfta fram det vi än idag anser vara av intresse.

Publisher: Nationalmuseum, Ateneum Art Museum, 2020.

Editor: Susanna Pettersson.

Writers: Emma Barker, Eva-Lena Bergström, Michaela Giebelhausen, Linda Hinners, Dan Karlholm, Martin Olin, Susanna Pettersson, James Putnam with artist interviews written by Sointu Fritze and Marja Sakari.

ISBN: 978-952-7371-03-9

Size 21,5 x 28 cm, 200 pages.

Softcover.

Every purchase supports the Finnish National Gallery