Stilla skönhet

8,00 € 10,00 €

Description

Silent Beauty – Nordic and East Asian interaction 1900?1970, 14.6.-15.9.2019.

Language Swedish.

Verket Stilla skönhet ger en bild av interaktionen mellan Finland, Sverige och Japan på 1900-talet. Boken bjuder på en ny synvinkel på forskningen inom bildkonsten. Fokus ligger på målningar och grafiska arbeten parallellt med keramik, textilkonst och arkitektur.

Redan i slutet av 1800-talet vann de ostasiatiska estetiska värdena insteg i den nordiska konsten, formgivningen och arkitekturen. En central utgångspunkt låg i japanernas estetiska tanke att sätta värde på vardagens skönhet, vilket i väsentlig grad anslöt sig till det då aktuella fenomenet japonism. Därmed stärktes föreställningen om vardagens estetik i Norden, och den smälte samman med rådande nordiska ideal. Intrycken överfördes emellertid inte endast i riktning från öst till väst, utan även från väst till öst. I artiklarna som är skrivna av sakkunniga fästs uppmärksamhet också speciellt vid växelverkan och likheter mellan länderna.

Publisher: Finnish National Gallery, Ateneum Art Museum, 2019.

Editor: Anne-Maria Pennonen, Hanne Selkokari ja Catrin Lundeberg (SE), Lene Wahlsten.

Writers: Severi Blomstedt, Anna-Maria von Bonsdorff, Sara Matson, Tsutomu Mizusawa, Anne-Maria Pennonen, Susanna Pettersson, Cilla Robach, Karin Sidén ja Takashi Sugiyama.

ISBN: 978-952-7067-83-3

Size 21 x 27 cm, 191 pages.

Hardcover.

Every purchase supports the Finnish National Gallery