Heli Rekula

18,00 €

Kuvaus

HELI REKULA: AUTIOMAA - teoksia vuosilta 1989–2004, Kiasma 5.2.–24.4. 2005.

Heli Rekulan  valokuva- ja videoteoksille on luonteenomaista, että pinta, katseen ensimmäinen kohde, on helposti lähestyttävä, vaikka teoksen aiheet voivat olla hyvin haastavia. Runsas värikuvitus tarjoaa läpileikkauksen Rekulan tähänastisesta tuotannosta.

Kieli suomi ja englanti.

Tämän kirjan kirjoittajat tarjoavat kukin käyttöömme oman lukutapansa Heli Rekulan(s.1963) teosten monivivahteiseen tarkasteluun. Arja Elovirta pohtii Rekulan tuotannosta nousevia kysymyksiä identiteeteistä yksityisen ja julkisen rajoilla. Hän myös liittää Rekulan aiheet oivaltavasti taidehistorialliseen jatkumoon. Maria Hirvi tarkastelee teoksia katsojan ja tekijän välille kietoutuvasta valokuvallisen katseen ja eleen näkökulmasta. Jarmo Valkolan artikkelin aiheena on Rekulan teosten, erityisesti videoteosten estetiikka, esittämisen keinojen sisältöä rakentavat ulottuvuudet. Taiteilija itse avaa teosten lähtökohtia ja viitekehyksiä Kati Kivisen tekemässä haastattelussa. Runsas värikuvitus tarjoaa läpileikkauksen Rekulan tähänastisesta tuotannosta.

Kustantaja: Nykytaiteen museon julkaisuja 97/2004.

Toimittaja: Patrik Nyberg.

Kirjoittajat: Heleena Savela, Tuula Karjalainen, Kati Kivinen, Maria Hirvi, Arja Elovirta, Jarmo Valkola.

ISBN 951-53-2673-7

Koko 29 x 23 cm, 152 sivua.

Kovakantinen.

Jokainen ostos tukee Kansallisgalleriaa